طلای 24 عیار

طلای 24 عیار

29,892,600
36,900 0.12%
قیمت شروع 29,855,700 بالاترین قیمت 29,904,900 پایین ترین قیمت 29,828,000