طلای 18 عیار / 750

طلای 18 عیار / 750

22,421,700
27,700 0.12%
قیمت شروع 22,394,000 بالاترین قیمت 22,430,900 پایین ترین قیمت 22,373,200