طلای 18 عیار / 740

طلای 18 عیار / 740

22,122,700
27,300 0.12%
قیمت شروع 22,095,400 بالاترین قیمت 22,131,800 پایین ترین قیمت 22,074,900