طلای 17 عیار

طلای 17 عیار

21,175,000
26,100 0.12%
قیمت شروع 21,148,900 بالاترین قیمت 21,183,800 پایین ترین قیمت 21,129,300