طلای 22 عیار

طلای 22 عیار

27,492,000
34,000 0.12%
قیمت شروع 27,458,000 بالاترین قیمت 27,503,300 پایین ترین قیمت 27,432,500