فلزات گرانبها

نام آخرین قیمت تغییر درصد بیشترین قیمت کمترین قیمت
طلا
طلا
1,822 -0.920
-0.05
1,831
1,817
نقره
نقره
21 -0.134
-0.64
21
21
پلاتین
پلاتین
866 -1.4
-0.16
877
858
پالادیوم
پالادیوم
1,169 -7.0
-0.59
1,189
1,155